H I S T O R I S K E F A K T A
 2/4 - 1801 England angriper Danmark (Sjøslaget på Københavns Red)
2/9 - 1807 Engelsk bombardement av København
21/10 - 1807 Engelskmennene seiler i vei med Danmark - Norges flåte. Danmark må slutte seg til Napoleon
12/3 - 1808 Christian VII, konge av Danmark og Norge (1766-1808) dør
Frederik VI, konge av Danmark (1808-1839) & Norge (1808-1814)
6/7 - 1809 Le Maréchal Bernadotte faller i unåde hos Napoleon
21/8 - 1810 Jean Baptiste Bernadotte blir valgt til kronprins av Sverige og tar navnet Carl Johan.
våren - 1813 Jørgen Conrad Falsen tar prins Christian Frederik til Norge
14/1 - 1814 Freden i Kiel
10/4 - 1814 Riksforsamling samles på Eidsvoll.
16/5 - 1814 Norges forfatning er ferdig skrevet.
17/5 - 1814 Grunnloven undertegnes av delegatene på Eidsvoll. Prins Christian Frederik velges til Norsk Konge.
juni - 1814 Carl Johan har fått sine soldater hjem til Sverige
juli - 1814 17.mai-kongen Christian Frederik tar hovedkvarter i Moss
Kronprins Carl Johan åpner krig mot Norge
14/8 - 1814 Mossekonvensjonen = Fred og union, men med Norsk Grunnlov
4/11 - 1814 Det Norske Storting velger Carl Johan til Norsk konge
Den Norske Regjering tar sete i Stockholm
5/2 - 1818 Carl Johan blir konge, Carl XIV Johan av Sverige og Norge
Våren 1905 Svensk nederlag i Konsulatsaken fører til mobilisering.
7/6 - 1905 Unionen oppløst - Kong Oscar II, konge av Norge aksepterer norsk suverenitet i forvaltningen og abdiserer som Norsk Konge.
Folkeavstemning om prins Carl av Danmark skal bli Norsk Konge.  Prins Carl tar så navnet Haakon VII.

Mottatt fra Enevold Falsen, Mölndal